Chào bạn!

Tháp Bia - Bình Đựng Rượu

Tháp Bia - Bình đựng rượu của 7 Gift Shop - Quà Tặng - Quà Lưu Niệm gồm các mẫu tháp bia 3 lít, bình đựng rượu hip flask và bình đựng rượu cây xăng. Tháp bia bên trong có lõi đựng nước đá riêng dùng ướp lạnh bia mà vẫn giữ được độ tươi ngon

Đặt hướng giảm dần

36 kiện sản phẩm

Đặt hướng giảm dần

36 kiện sản phẩm